Miniklubs handelsbetingelser

Sidst opdateret: 15. januar, 2012

Disse handelsbetingelser gælder køb og brug af tjenester på Miniklub. Vi accepterer kun ordrer og brug af tjenesten, hvis du har accepteret vores handelsbetingelser.

1. PROGRAMMET

Programmet omfatter adgang og brugsret til det indhold og de informationer, der findes i spillet og på www.miniklub.dk. I forbindelse med videreudvikling vil indhold og funktioner i spillet og på hjemmesiden løbende kunne ændres uden varsel.

2. PRØVEPERIODEN

Som ny bruger på www.miniklub.dk kan man prøve Miniklub gratis i 7 døgn efter oprettelse af en Miniklub-konto. Man kan når som helst i den gratis prøveperiode afmelde sig, og der vil ikke blive opkrævet betaling fra kunden.

3. BETALING

Som bruger af Miniklub vælger man mellem at betale hver måned eller hvert halve år. Inden betalingen gennemføres er der fuld fortrydelsesret. Når betalingen er registreret løber abonnementet til det opsiges, og der er ikke længere fortrydelsesret på købet. Ved udløb af abonnementsperioden bliver næste periode automatisk betalt og kunden modtager en kvittering på e-mail. Eventuelle prisstigninger kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.

Alle abonnementer fornyes altid med én måned til gældende dagspris. Hvis kundens kortnummer ikke længere er gyldigt på fornyelsestidspunktet (eksempelvis hvis kunden har fået nyt kortnummer), så vil fornyelsen ikke finde sted og kunden vil blive informeret herom via email. Fornyelse kan efterfølgende foretages ved at tilkøbe abonnement igen med det ønskede kortnummer.

4. FORTRYDELSESRET

Brugen af Miniklub er en immateriel rettighed, der sidestilles med en tjenesteydelse. Således bortfalder fortrydelsesretten i det øjeblik kunden kan benytte produktet.

5. PRISER

Alle priser på Miniklubs abonnementer er opgivet i danske kroner (DKK) inkl. moms.

6. PRISER OG HANDELSBETINGELSER

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af Miniklubs hjemmeside.

7. OPSIGELSE

Man opsiger abonnementet ved at logge ind i Forældreområdet og klikke på "Stop automatisk betaling". Ved opsigelse kan produktet benyttes i en eventuelt resterende betalt periode. Miniklub gemmer kundens kontooplysninger således at abonnementet, hvis kunden måtte ønske at genoptage det, kan forlænges ved at købe et nyt abonnement.

8. SIKKERHED VEDR. BETALINGSKORT

Miniklub benytter e-Pay som betalingsmodul for Dankort og andre kreditkort. Systemet er godkendt af PBS og benytter SSL-kryptering (Secure Socket Layer).

9. OPBEVARING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Alle informationer, som du giver os, er fortrolige og vil ikke blive misbrugt eller overgivet til tredjemand. Miniklub behandler oplysningerne i overensstemmelse med persondataloven. De tjener udelukkende det formål, at du kan gennemføre en hurtig og effektiv handel hos os. I Miniklub opbevarer vi din e-mail adresse i et kundekartotek. Vi har ifølge årsregnskabsloven pligt til at opbevare købsinformationerne i minimum 5 år. Vi videregiver eller videresælger ikke disse oplysninger til tredjemand. Vi bruger din email adresse til at sende dig kvitteringer og anden korrespondance forbundet med gennemførelsen af køb af abonnementer, vigtig information om dit abonnement generelt, samt til at sende dig Forældrerapporter og opdateringer fra spillet, hvis du har givet samtykke hertil. Opgaveresultater fra Miniklub bliver løbende opsamlet og gemmes i et fortroligt register. Disse informationer bruges ikke til videresalg eller andre kommercielle formål.

10. TEKNIK

Kunden har ansvar og risiko for egne computere, programmer, netværksløsninger samt andet nødvendigt udstyr, der kræves for at få adgang til www.miniklub.dk og spillet Miniklub. Miniklub spillet er udviklet til Flash Media Plugin og bliver afviklet i Flash afspiller. Divine ApS er ikke ansvarlig for, at spillet er kompatibel med eventuelle ændringer i kundens systemprogrammer, netværk mv. Miniklub er optimeret til Firefox version 3, Chrome samt Internet Explorer 8. Divine ApS påtager sig intet ansvar for brug af spillet i andre browsere end disse. Divine ApS bestræber sig altid på at tilbyde et funktionelt produkt. På grund af vedligeholdelse eller andre tekniske forhold kan driftsforstyrrelser imidlertid forekomme. Har du spørgsmål af teknisk karakter er du velkommen til at kontakte os på admin@miniklub.dk.

11. KUNDENS MISLIGHOLDELSE

Hvis man som kunde misligholder sine forpligtelser, kan adgangsaftalen hæves med øjeblikkelig virkning.

12. ANSVARSBEGRÆNSNING

Miniklub er ikke ansvarlig for følgeskader, direkte eller indirekte tab som følge af kundens eller brugerens brug af adgangen til hjemmesiden www.miniklub.dk eller spillet Miniklub.

13. FORCE MAJEURE

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure herunder krig, borgeruroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af Divine ApS bygninger, import/eksport-forbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Divine ApS muligheder for at levere den aftalte ydelse.

14. FORBEHOLD

Divine ApS tager forbehold for tryk- og prisfejl samt pris-, moms- og afgiftsændringer. Divine ApS er ikke ansvarlig for forhold der ligger uden for selskabets kontrol. Der kan være begrænsninger ved produktets brug på visse smartphones og tablets enheder, der ikke understøtter Flash Media Plugin.

15. OPHAVSRET

Miniklub er et registreret varemærke tilhørende Divine ApS. Divine ApS står bag alt indhold på www.miniklub.dk og spillet Miniklub. Intet på denne side må kopieres uden tilladelse fra Divine ApS. Tekst og andet materiale, herunder programmering og koder, er beskyttet af ophavsretsloven. Alle rettigheder tilhører Divine ApS.

16. KLAGER OG REKLAMATIONER

Såfremt der er fejl i produktet, opfordres du til at sende en skriftlig reklamation til Divine ApS. Reklamationsretten er 2 år fra ordredato. Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

Miniklub er udviklet og administreret af:
Divine Aps
Nørregade 7B
1165 København K
Danmark

Telefon: +45 29828471 (Mellem 10-12 alle hverdage)
E-mail: admin@miniklub.dk
CVR: 32668097

17. TVISTER

Hvis der opstår uenighed mellem kunden og Divine ApS, som ikke kan løses i mindelighed, skal den afgøres ved byretten efter dansk ret i den danske retskreds, hvor kunden har bopæl.